reparasjon av rustskader

Dype riper i metallet kan føre til rust og tiltagende ødeleggelse av bilens karosseri. Denne type skader bør utbedres så fort som mulig før det blir en omfattende rustjobb som kan bli meget kostbar. Vi sliper ned, behandler og lakkerer også mindre rustskader før større skader oppstår. 

Vi har livstidsgaranti på alle jobber vi utfører med unntak av rust og rustrelaterte skader. Rusten er uforutsigbar og kommer ofte tilbake.

FÅ DET GJORT!

Vårt mål er at det skal være enkelt å holde bilen i orden. Vi har online skadeskjema, gir deg pristilbud innen en time og kort ventetid på verkstedtid. Les mer..

INGEN SKADER FOR SMÅ!

Ingen andre i Norge kan reparere så mange forskjellige kosmetiske skader på ett sted. Fem faste priskategorier. Les mer..

Eksempler på rustskader vi har reparert: